HELSENORGE

Nyresvikt

Kurset er et tverrfaglig kurs, over 4 ganger for, deg med redusert nyrefunksjon. Vi legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon og får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

Tema

  • Når kronisk sykdom blir en del av hverdagen
  • Nyrefunksjonen, - årsaker til nyresvikt
  • Hvordan forebygge og bremse utviklingen
  • Kosthold
  • Fysisk og psykisk helse
  • Samliv
  • Ulike behandlingsalternativer

Kan pårørende delta?

Pårørende er velkomne til å delta. 

Kostnad

Egenandel kr. 375.- (frikortberettiget) iht. gjeldende takster. Gratis for pårørende.

Har du meldt deg på kurset og ikke møter eller avbestiller mindre enn 24 timer før, må du betale et gebyr på kr. 1125,-.

Reiseutgifter dekkes gjennom Pasientreiser etter gjeldende regler.

Parkering

Det er parkeringsautomater på området.

Åpningstid ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Hverdager fra kl. 08.00 – 15.00.

Mat og drikke under kurset

Enkel servering av rundstykker, kaffe, te og vann. 

Påmelding

Ønsker du å delta kan du sende en e-post eller ringe til Lærings- og mestringssenteret i Skien.

Gi oss også tilbakemelding om du er forhindret fra å delta, eller om du ikke lenger ønsker å delta på kurs.


 

Fant du det du lette etter?