Helsenorge

Palliasjonsforum - høsten 2021

Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark ønsker velkommen til undervisning.
Hver første onsdag i måneden arrangerer Palliativ enhet undervisning som videokonferanse (september - desember).
Undervisningen overføres til studio i og utenfor Telemark.

Målgruppe: Helsepersonell i sykehus og kommunehelsetjenesten som arbeider med kreftpasienter og palliasjon.

Program høsten 2021
Dato
Tema
Foreleser
1. september

Forhåndssamtaler

Line Elida Festvåg
PhD stipendiat ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Fakultet for helse og
sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst Norge
6. oktober
Parastop
Ørnulf Paulsen
Overlege ved Palliativ enhet, Seksjon kreft, palliasjon og blodsykdommer, Sykehuset Telemark HF, Skien
3. november
Hjernemetastasestudien
Olav Erich Yri
Overlege ved Seksjon hode/hals, CNS og melanom. Avdeling for onkologi, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, Oslo
1. desember
Depresjon og angst hos den palliative pasienten
Elisabeth Brenne
Overlege Kreftklinikken, Seksjon lindrende behandling, St. Olavs hospital, Trondhjem
med forbehold om mindre endringer

Ta med matpakka og bli med!

Fant du det du lette etter?