Tvangsseminar 2021

Velkommen til tvangsseminaret 5. mai 2021!

Fagdagen er et årlig samarbeid mellom Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold.

Tema: Kan symptomforståelse og adekvat behandling hindre tvangstiltak overfor mennesker med utviklingshemming?

Målgruppe

  • Ansatte i psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten og kommunene i Telemark og Vestfold. 
  • Fastleger, kommuneleger og legevaktansvarlige. 
  • Kontrollkommisjonenes medlemmer. 
  • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. 
  • Representanter fra bruker og pårørende organisasjoner
Program
Tid
Tema
Ved
11.30-11.45
Velkommen
Thordur Sigmundsson, fagsjef
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Sykehuset Telemark
11.45-12.45
Kan, skal, eller ikke?
Rettsikkerhet for hvem, hva, når
Begrensning og muligheter ved bruk av
tvang og makt i 1. og 2. linjen.

Arve Mosand, seniorrådgiver
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
12.45-13.00
Pause

13.00-14.00
Autismespekterlidelser/
utviklingshemming
- Det atypiske bilde av autisme
   og komorbiditet
- Miljøterapi til ungdom og voksne
   med autisme og psykisk lidelse. - Symptomsensitiv samhandling.
Trine Lise Bakken, Fag- og forskningsleder
Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse
Oslo Universitetssykehus
14.00-14.15
Kaffepause
14.15-15.30
Autismespekterlidelser/ 
utviklingshemming, forts.
Trine Lise Bakken
15.30-15.45
Avslutning

Med forbehold om endringer i programmet!

Fant du det du lette etter?