Kvalitet

​Sentrale innsatsområder, metoder og verktøy

Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender"

Pasientsikkerhetsprogrammet har tre hovedmål: redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.
Kontaktinformasjon: Carina Abrahamsen
Les mer om pasientsikkerhetsprogrammet

Global Trigger Tool - kartlegging av pasientskader gjennom systematisk journalgjennomgang Målinger av pasientsikkerhetskultur

Tilsyn og revisjoner

Sykehuset Telemark vektlegger informasjon og åpenhet i vårt systematiske forbedringsarbeid, og tilsyn og revisjoner står sentralt.
Tilsyn og revisjoner gjennomført ved Sykehuset Telemark finner du søkbart på tilsynsmyndighetenes egne nettsider.

Ta gjerne kontakt med Kvalitetsavdelingen for mer informasjon:
Konstituert kvalitetssjef Helle Devik Haugseter, mobil: 906 25 354

Aktuelle tilsynsmyndigheter

Fylkesmannen i Telemark Statens helsetilsyn linkDSBKonsernrevisjonArbeidstilsynetStatens legemiddelverkMattilsynet

Fylkesmannens miljøavdeling

Branntilsyn i kommunene

Skien kommunePorsgrunn kommuneNotodden kommuneSeljord kommuneTinn kommune

Akkreditering og sertifisering

ISO-standarder på standard.noDNV-GL (ISO sertifisering, avtale m/HSØ)
Norsk akkreditering (Akkreditert: Laboratoriemedisin og Avdeling for fertilitet)

Revisjoner og tilsynssaker blir lagt fram for styret.
Se oversikt over styrets møter og saksdokumenter.

Kvalitetsmålinger

Sykehuset Telemark måler og offentliggjør indikatorer for kvalitet.

På den offentlige helseportalen helsenorge.no finner du  samlet oversikt over våre kvalitetsindikatorer. Her finner du også nasjonale oversikter, og kan lese mer om kvalitetsindikatorer i helsetjenesten.

Oppdatert informasjon er også tilgjengelig på helsenorge,no/velg-behandlingssted.

Kvalitetsindikatorer for Sykehuset Telemark på helsenorge.no

Velg behandlingssted  på helsenorge.no- alle behandlingssteder som rapporterer ventetider


Forebygging av uønskede hendelser Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg - KPUKvalitet og pasientsikkerhet i Helse Sør-ØstKvalitetsregistre


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.