Fall i akuttmottaket

​En alkoholpåvirket pasient kom til akuttmottaket for sårbehandling. Pasienten ble tatt i mot og undersøkt og lagt på behandlingsrom. Pasienten ble undersøkt av lege. Sykepleier informerte om fasting, og at det betyr at pasienten ikke kunne røyke.

Pleier forlot rommet omlag fem minutter. Pasienten sto opp fra senga på egenhånd og falt på gulvet da pleier ikke var tilstede. Da sykepleieren kom, fant hun pasienten liggende på gulvet. Pasienten hadde tatt av seg overvåkningsutstyret og hadde kommet seg ut av senga på egenhånd. Målet var å ta seg en røyk.

Pasienten hadde falt og slått hodet i gulvet. Det førte til et kutt over høyre øyebryn som blødde, samt et overflate-sår på høyre albue. Pasienten fremsto periodevis noe agitert, svarte på spørsmål, men ikke helt orientert for tid og sted. Pasienten ble løftet i seng, tilsett av lege og nevrolog ble tilkalt for å undersøke pasienten.
Hendelsen skyldes at pasienten var ustø, antageligvis på grunn av alkohol.

På bakgrunn av hendelsen er det gjennomført undervisning i fallforebygging med fokus på tiltak for å redusere faren for fall.