Fall i avdeling

En pasient som var innlagt for utredning, ble rutinemessig screenet med tanke på falltendens. (Fallscreening er en del av pasientsikkerhetsprogrammet, og innebærer at pasienter over 65 år skal vurderes med tanke på om det er nødvendig å iverksette ekstra tiltak som for eksempel bruk av sengehester og feste av ringesnor til skjorte.)
Det ble konkludert med at pasienten hadde økt falltendens på grunn av svimmelhet og ustøhet.

Pasienten falt kort tid etter på vei til toalettet. Dette resulterte i slag mot hodet og hevelse i pannen. Pasienten ble undersøkt uten at det ble funnet ytterligere skader.

I ettertid ble pasienten vurdert av spesialist, som anbefalte endringer i pasientens medisiner, da disse kunne være medvirkende årsak til pasientens problem med svimmelhet og ustøhet.

I sengepostens gjennomgang ble det fokusert på viktigheten av å informere pasienter med falltendens om å ringe på personalet når de har behov for å forflytte seg.