Fall på pasientrom

​En eldre pasient var urolig, forvirret og ustø. Pasienten lå i seng med sengehest, men klarte likevel å krabbe ut av senga. Pasienten ble lagt tilbake i seng av sykepleier, men i forbindelse med at sykepleier var ute av pasientrommet i to minutter, klarte pasienten å krabbe ut av senga på nytt og slo da hodet i vasken. Pasienten fikk en kul, men røntgenundersøkelse av hodet viste ingen ytterligere skade.

Pasienten var ikke fallscreenet slik rutinen er. Uavhengig av dette burde man satt i verk tiltak for å forhindre fall.

Det bør vurderes tiltak for urolige pasienter der ringesnor festes til nattskjorten slik at personalet raskt blir varslet når pasienten forsøker å klatre ut av sengen.