Feil dosering av medisin

​​En pasient ble skrevet inn i mottagelsen med feil dosering av medikament. I medisinkurven stod det 10 mg isteden for 5 mg.
Sykepleier på sengepost var årvåken og spurte pasienten om dette stemte, siden 10 mg var en uvanlig dose. Det riktige skulle være 5 mg. Dette hadde ingen konsekvenser for pasienten som hadde fått dobbel dose i 3 dager.

Årsak til hendelsen var at lege i mottak hadde skrevet feil på medisinkurven, og dette er tatt opp i aktuelle interne fora for felles læring.
Klinikken har også startet prosjekt angående samstemming av legemidler, som vil redusere denne typen risiko.