Feil i legemiddelhåndtering

En pasient mottok helsehjelp fra flere instanser. Personalet observerte endring i pasientens tilstand som gjør at de sjekker ut legemiddelbehandlingen som forestås av annen instans.

Det avdekkes flere feil vedrørende legemiddelhåndtering. Blant annet manglende rutiner for dobbeltkontroll og mangelfull dokumentasjon. Pasienten har over tid fått feil doser og feil preparat.

Aktuell sak ble meldt til instansen som er ansvarlig for legemiddelhåndteringen. Det er avholdt et samarbeidsmøte rundt felles pasienter for å sikre at dette ikke finnes liknede feil.

Saken er også fulgt opp med kontakt til Fylkesmannen.