Feil på slange under injeksjon

En pasient ble undersøkt med CT, og det ble injisert kontrastvæske som planlagt. Under injeksjonen hoppet en propp på slangen av, noe som medførte at kontrastvæske ble spylt ut, og ikke inn i pasientens åre.

Det oppsto usikkerhet om det hadde kommet luft inn i systemet, noe som kan medføre risiko for luft i pasientens åre. Pasienten ble derfor sendt til akuttmottak. Der ble det konstatert at det ikke kunne ha kommet luft inn i pasientens åre.

Pasienten ble godt ivaretatt både under og etter hendelsen.
CT-undersøkelsen ble gjennomført og viste seg å være tilstrekkelig for å få svar på problemstillingen.

Det aktuelle utstyret ble fjernet for bruk og er erstattet med en ny type slange.