Feil vekt førte til lavere dose cellegift

​Legen la inn feil vekt på en pasient i doseringsprogrammet for cellegift. Dette medførte at pasienten fikk 10 prosent lavere dose cellegift enn det han skulle hatt ved kur 1 og deler av kur 2. 

I og med at dette var en liten del av en behandlingsserie vil det sannsynligvis ikke ha konsekvenser for pasienten. 

Dette var en personlig feil, og aktuell lege har selv meldt hendelsen.

Generelt har sykehuset god kontroll på all cellegiftbehandling, slik at store doseringsavvik alltid vil oppdages. Det blir derfor ikke gjort noen endringer i rutinene ut fra denne hendelsen.