Fikk dobbel dose medisin

En pasienten, som bodde på sykehjem, ble innlagt på sykehuset i fire døgn. Etter utskrivelse ble sykehuset kontaktet av sykehjemmet fordi medisinlisten pasienten fikk med seg fra sykehuset ikke stemte med den pasienten hadde fra før.

Årsaken var at legen som hadde tatt imot pasienten på sykehuset hadde kopiert en medisinliste fra et tidligere opphold. Denne stemte ikke lenger.

Dette førte til at pasienten fikk dobbel dose av et medikament, samt to medikamenter han ikke skulle hatt, under oppholdet på sykehus.

Lege ble kontaktet, og epikrise, innkomstjournal og innleggelsesrapport ble gjennomgått. Medisinliste ble korrigert og sendt tilbake til sykehjemmet.

Som forbedringstiltak er samstemming av legemidler igjen tatt opp i legegruppa som tar mot pasienter. Det er presisert at det ikke er lov å kopiere gamle medisinlister, men at nye opplysninger skal innhentes hver gang.