Fikk feil medisin

En pasient fikk en tablett (antibiotika) som han ikke skulle ha.  Årsaken til dette var at pasientens medisinliste ble forvekslet med medisinlisten til en annen pasient. 

Listen lå i feil mappe. Sykepleier sjekket kun romnummer, og ikke pasientnavn.

Feilen ble raskt oppdaget og lege informert. Avviket er gjennomgått på avdelingen med fokus på og viktigheten av sikker identifisering av pasienter.