Fikk ikke hjelp på grunn av manglende tolking

Pasienten kom til behandling for å få hjelp med reaksjoner etter traumatiske opplevelser som flyktning.

Det skal benyttes en spesiell metode, og det er bestilt tolketjeneste over telefon. Planen er å benytte høyttaler. Det krever at tolk kan høres godt og at det ikke er noen former for tap av informasjon underveis. Det er viktig å kunne vurdere pasientens psykiske helse for å gi riktig oppfølging.

Behandlingssituasjonen blir vanskelig fordi telefonen skurrer, og det er vanskelig å høre for alle parter. Tolken glemmer informasjon som blir gitt, og finner ikke riktige ord. Behandler opplever at tolken sier mye mindre enn det som blir uttrykt fra pasient.

Tolkens kompetanse er ikke tilstrekkelig for å være et verktøy under behandlingen. I tillegg sviktet det rent tekniske.

Avtale med denne tolketjenesten har opphørt. Det vil bli benyttet en annen tolketjeneste som tilbyr fremmøte. Det er ansatt en tolk som har bidratt overfor pasienten tidligere, og med gode resultater.