Forglemmelse av medisin etter fødsel

Kvinner med blodtype rhesus negativ (Rh-) skal ha forebyggende medisin etter fødsel når barnet har Rh+. Dette er viktig for at kvinnen ikke skal utvikle antistoffer som kan være skadelige for fosteret ved en ny graviditet. 

Ved et tilfelle fikk ikke pasienten slik forebyggende medisin innen anbefalt tid. Dette er en sjelden hendelse.

Denne pasienten lå på intensivavdeling, mens de fleste pasienter er på barsel innen 72 timer. Det er normalt gode rutiner for denne medisineringen.

Hendelsen er tatt opp i personalgruppa og rutinene er skjerpet for pasienter som fysisk ikke oppholder seg på barselavdelingen.