Forsinket blodprøvetaking

Blodprøvetaking av en pasient i akuttmottaket ble forsinket. Dette skyldtes at flere pasienter med behov for akutt hjelp kom inn i akuttmottaket på samme tid.

Vi tilstreber alltid å ta blodprøver med tanke på hastegrad, og i dette tilfellet måtte den aktuelle pasienten vente, fordi andre pasienter med akutte behov måtte prioriteres.

Hendelsen er evaluert. Det er svært viktig at blodprøvetaker har god dialog med behandlende avdeling i situasjoner med flere pasienter som venter på prøvetaking. På den måten kan pasientene bli prioritert i riktig rekkefølge. Det jobbes kontinuerlig med å sikre rask og riktig behandling av pasientene.