Forsinket røntgenundersøkelse

En pasient ble henvist fra sin fastlege til en røntgenundersøkelse. Etter konsultasjon hos spesialist ved Sykehuset Telemark, ble det bestilt en supplerende røntgenundersøkelse som skulle gjøres samtidig. Undersøkelsene ble ikke samkjørt, og sistnevnte ble ikke utført før en uke seinere. Pasienten var da videresendt til Rikshospitalet.

Avtalen mellom henvisende lege og radiolog ble ikke fulgt opp internt i  avdelingen.

Hendelsen er drøftet i avdelingen. De etablerte rutinene vurderes som gode nok, men har fått fornyet oppmerksomhet etter hendelsen.