Forsinket svar på MR-undersøkelse

En eldre mann fikk utført MR-undersøkelse i januar 2016. Radiologen (overlege på radiologisk avdeling) hadde ikke fått undersøkelsen i sine lister, og fikk derfor ikke beskrevet bildene før i juni i år. Det viste seg at statusen for undersøkelsen i vårt digitale bildearkiv (PACS) har vært satt feil – noe som forklarer hvorfor radiologen ikke har sett bildene. Bildene ble vurdert og svarrapport ble sendt til henvisende lege samme dag som hendelsen ble oppdaget.

Vi har ikke klart å finne sikker årsak til hvorfor statusen har blitt satt feil, men trolig skyldes dette menneskelig svikt.

Radiologisk avdeling har etablert kontrollrutiner som sikrer ukentlig oversikt over undersøkelser som ikke er vurdert av radiolog. Dette vil hindre tilsvarende hendelser i fremtiden.