Forsinket varsling av alvorlig funn

​En eldre pasient med magesmerter ble undersøkt med røntgenbilder av magen etter at røntgenbildet av brystet hans gav mistanke om utvidet tykktarm. Bildene viste at tykktarmen var betydelig utvidet og at det var fare for at tykktarmen kunne sprekke.

Pasienten ble fulgt opp av kirurg.

Henvisende lege mente at han burde vært varslet tidligere av radiolog (røntgenlege) på grunn av funn på bildene.

Radiologen skal varsle henvisende lege eller vakthavende lege ved alvorlige funn. Svarrapport sendes i tillegg som vanlig til det pasientadministrative systemet (DIPS).

Sykehuset har en prosedyre som klart beskriver ansvaret for oppfølging av svar fra røntgenundersøkelser. Henvisende lege er ansvarlig for å lese og følge opp svarene fra radiologene, men dersom radiologen oppdager sykdom som er uventet eller mer alvorlig enn ventet, skal henvisende lege varsles direkte. Denne prosedyren er godt kjent i Avdeling for radiologi. På bakgrunn av denne saken har prosedyren vært gjennomgått for å sikre etterlevelse.