Forveksling av medisinlister

En pasient fikk tre typer medisiner som han ikke skulle hatt ved en enkelt medisinutdeling. Årsaken til dette var at pasientens medisinliste ble forvekslet med listen til en annen pasient.

Pasienten ble tilsett av lege, og det ble avklart at feilmedisineringen ikke førte til konsekvenser for pasienten.

Hendelsen er gjennomgått på personalmøte for å minne om rutinene for legemiddelhåndtering. Disse ble ikke fulgt i dette tilfellet.