Ga penicillin til allergisk pasient

En pasient skulle få en annen type antibiotika på grunn av forverrelse av sykdom. Det ble oversett at pasienten hadde penicillinallergi.

Pasienten skulle ikke hatt den medisinen som ble foreskrevet.

Feilen ble raskt oppdaget. Det medførte derfor ingen skade for pasienten.
Hendelsen er tatt opp i legekollegiet for å øke bevisstheten rundt dette.