Intravenøspumpe ble stoppet

En pasient skulle behandles med et medikament intravenøst. En pleier oppdaget at intravenøspumpen var stoppet. Det var viktig at pumpen gikk kontinuerlig.

Hendelsen ble undersøkt, og det ble avdekket at pumpen hadde blitt stoppet i forbindelse med blodprøvetaking. Pasienten tok ikke skade av hendelsen, men behandlingen ble utsatt i to timer.

Rutinene i avdelingen for intravenøs behandling er grundig gjennomgått med de ansatte.