Komplikasjon ved fødsel

En kvinne som tidligere hadde født ved keisersnitt, var i gang med fødsel. Dette så ut til å forløpe normalt da kvinnen plutselig fikk kraftige smerter. 

Jordmor mistenkte raskt at livmoren hadde sprukket. Lege ble tilkalt, og det ble utført keisersnitt. Alt gikk bra med mor og barn.

Hendelsen er gjennomgått i jordmor- og legegruppa. Økt komplikasjonsrisiko er kjent hos fødende med tidligere keisersnitt. Dette krever ekstra årvåkenhet.

Dette var en sjelden komplikasjon som ble korrekt håndtert.