Kuttet seg i leggen

En pasient hadde fått en støtteskinne på benet etter operasjon. Da pasienten skulle reise seg opp i gåstativ, var benet derfor strukket ut. Leggen slo mot gåstativet og pasienten fikk et kutt i leggen som måtte sys.

Det er viktig at personalet hjelper og veileder nyopererte pasienter med forflytning.  Dette er tatt opp i personalgruppa.

Noen av gåstativene har fått en polstring nederst for å forebygge lignende hendelser.