Lunge punkterte under inngrep

I forbindelse med innlegging av pacemaker, fikk en pasient punktert den ene lungen. Dette ble oppdaget under en rutinemessig røntgenundersøkelse.

Tilstanden ble behandlet med drenasje av lungen dagen etter operasjonen. Punktert lunge er en kjent men relativt sjelden komplikasjon til pacemakerinnleggelse.

Gjennomgang av hendelsen viste at det under operasjonen var noe vanskelig å lokalisere blodåren som pacemakeren skulle legges inn gjennom. Dette gjorde at risikoen for å punktere lungen økte.

Hendelsen er i ettertid blitt gjennomgått i avdelingen.