Mageinnhold i lungene før operasjon

En pasient som ble operert for en akutt magetilstand fikk mageinnhold i lungene (aspirasjon) i forbindelse med at det ble gitt narkose.

Mageinnholdet som var kommet ned i lunge, ble raskt fjernet ved hjelp av et sug. Det ble også gitt antibiotika.

Pasienter med akutte magetilstander er kjent for å ha en økt risiko for aspirasjon, fordi tømmingen av magesekken ikke nødvendigvis fungerer normalt. Personellet som er ansvarlig for narkosen spør derfor alltid pasientene om rutinene for faste har blitt fulgt, og om de har symptomer som er typiske for store mengder mageinnhold. Narkosen blir tilpasset slik at risiko for å få mageinnhold i lungene skal være lavest mulig. I noen tilfeller tømmes også magesekken med en sonde i forkant av narkosen.

I dette tilfellet ble ikke magesekken tømt, da pasienten var fastende og benektet symptomer som kvalme/oppkast. Det framkom i ettertid at pasienten hadde vært både kvalm og kastet opp kort tid før narkosen.

Sykehuset Telemark har i etterkant av denne hendelsen innført nye rutiner som innebærer at hele operasjonsteamet sammen vurderer om magesekken skal tømmes når sjekklisten for operasjonspasienter gjennomgås i fellesskap.

Pasienten ble operert som planlagt og fikk ikke skader av episoden.