Manglende innkalling til undersøkelse

​En pasient etterlyste sin kontrollundersøkelse per telefon. Det skulle gjennomføres en ettårskontroll som hun ikke hadde fått innkalling til. Det viste seg at radiologen hadde dokumentert behovet for kontrollundersøkelse i sin svarrapport, men at dette ikke hadde blitt fulgt opp i etterkant.

Seksjonen har nå innført tiltak for å forhindre tilsvarende hendelser i fremtiden. Det ble umiddelbart innført et kontrollskjema hvor både radiograf og sekretær signerer, både når kontrollundersøkelse er planlagt og når pasienten møtte til sin kontrollundersøkelse.

Denne hendelsen fikk ingen konsekvens for pasienten når det gjelder oppfølging av tidligere undersøkelse, siden pasienten selv kontaktet oss i god tid før hun skulle hatt kontrollundersøkelsen. Kontrollundersøkelsen ble utført i tide.

Hendelsen har bidratt til forbedring av våre rutiner.