Manglende oppfølging av medisinsk behandling

​En sykepleier på sengepost fulgte ikke opp medisinsk behandling hos en alvorlig syk pasient. Unnlatelsen ble oppdaget da rapport ble gitt i vaktskiftet, lege ble tilkalt og tiltak iverksatt.

Pasienten ble underrettet om hva som hadde skjedd og godt ivaretatt av sykepleier som overtok ansvaret. Det var ingen medisinske følger for pasienten.

Leder på sengepost hadde i ettertid en samtale med den aktuelle medarbeideren og det ble laget en egen kompetanseutviklingsplan.