Manglende oppfølging av pasient

​En pasient fikk medikamentell behandling som krever spesiell oppfølging. Behandlingen var avsluttet på dagvakt, men denne behandlingen krever spesiell oppfølging i etterkant. Avdelingen har spesialopplært personale for denne type behandling, men ved vaktskiftet ble det ikke sikret at pasienten fikk personale som var kvalifisert til oppgaven. Siden dokumentasjon av oppfølging etter behandling manglet, ble det usikkerhet rundt hva som var gjort og hva som ikke var gjort i løpet av kveldsvakten. Sykepleier på natt oppdaget dette og sikret at pasienten ble godt ivaretatt. Den manglende oppfølgingen fikk ingen konsekvenser for pasienten.

Ved denne type behandling skal man sikre at kvalifisert personale får ansvar for pasient. Teamkoordinatorene på dagvakt skal fordele pasientene til kveldsvakten for å sikre forsvarlig behandling og pleie. Det er utarbeidet egen retningslinje for å unngå denne type hendelser, men vi ser at den ikke er implementert godt nok. Sykehuset har derfor aktivt gått ut med informasjon til alle ansatte om viktigheten av å følge retningslinjen. Det er dessuten lagt inn påminnelse til ansvarlig sykepleier om å sørge for at pasienten får oppfølging av kvalifisert personale til enhver tid.