Melk i lungene ved innledning av narkose

Et barn som skulle gjennomgå et planlagt kirurgisk inngrep ved Sykehuset Telemark fikk melk i lungene i forbindelse med innledning av narkose. Barnet hadde drukket melk kort tid før narkosen skulle innledes og sykehusets rutiner for håndtering av ikke-fastende pasienter ble ikke fulgt.

Konsekvensen for pasienten ble et forlenget forløp etter operasjon med observasjon og behandling for lungebetennelse som følge av denne hendelsen.

Hendelsen har ført til en gjennomgang av allerede eksisterende rutiner og prosedyrer i aktuelt fagmiljø. Pasienten ble skrevet ut av Sykehuset noen dager senere og har ikke fått varige mén.