Mulig tannskade under gastroskopi

En pasient ble gastroskopert (undersøkelse av magesekken ved hjelp av en slange). Etter hjemkomsten oppdaget pasienten en tannskade og fikk time hos tannlege. Tannlegen antar at skaden kan ha oppstått i forbindelse med gastroskopi.

Det er innhentet uttalelser fra begge overlegene som utførte undersøkelsene og de rapporterer om ukompliserte forløp uten ubehag.

Tannskader ved gastroskopi er svært uvanlig, og vanligvis vil slike skader oppdages av pasienten nokså umiddelbart, noe det ikke ble gjort her.

Sykehuset Telemark mener derfor at det ikke er holdepunkter for at mulig tannskade har oppstått ved undersøkelsene.

Pasienten har blitt informert om at det kan tas kontakt med pasient- og brukerombudet og/eller Norske pasientskadeerstatning (NPE).