Nyutskrevet hjertepasient døde

​En pasient ble innlagt med et akutt hjerteinfarkt. Pasienten ble rutinemessig behandlet ved Sørlandet sykehus i Arendal der det ble blokket ut tilstoppede kransårer og lagt inn stent. Pasienten fikk rutinemessig behandling med blodfortynnende medisiner i etterkant.

Dagen etter utskrivelsen oppsøkte pasienten Sykehuset Telemark på grunn av sterke brystsmerter og nedsatt allmenntilstand. Kort tid etter ble pasienten bevisstløs, fikk kramper og hjertestans. Hjerte-lungeredning ble umiddelbart igangsatt. Man vurderte at det kunne dreie seg om en akutt tilstopping av kransåren som nylig var stentet. Fordi pasienten også hadde tegn som kunne tyde på hjerneblødning, fant man det imidlertid ikke forsvarlig å forsøke å gi blodproppløsende medisin (trombolyse). Etter en halv time ble hjerte-lungeredningen avsluttet da det ikke var mulig å få i gang hjertet igjen.

Obduksjon viste at dødsårsaken var en ny blodpropp i den stentede kransåren. Sykdomsforløpet og obduksjonsfunnet ble deretter gjennomgått med pasientens pårørende. Hendelsen er også gjennomgått med involvert helsepersonell.