Oppfølging av satellittpasient

En pasient ble lagt på annen avdeling enn den sykdomsgruppen han tilhørte (satellittpasient). Det ble meldt avvik fra ansatt på avdelingen som pasienten lå på om at pasienten ikke har fått medisin for sin grunnsykdom, og heller ikke tilstrekkelig smertestillende.

Faglig ansvarlig undersøkte saken, og viste til at et medikament for pasientens grunnsykdom var blitt gitt. Med tanke på smertestillende var det notert i journal at pasienten kunne få to ulike smertestillende medikamenter ved behov. Dette var benyttet en gang daglig.

Man ser at det er viktig å tilby/foreslå smertestillende til pasienter som ikke nødvendigvis spør om det selv når man observerer at pasienten har smerter.

Man ser også at det kan være utfordrende for personalet å følge opp sykdom og medisinering som de ikke har spesiell kompetanse på, som for eksempel overfor satellittpasientene.