Ortopedisk pasient fikk utsatt operasjon

Pasienten fikk utsatt sin hofteoperasjon på grunn av annen øyeblikkelig hjelp som ble prioritert. Ortopedisk overlege vurderte at dette var godt innenfor medisinsk forsvarlige kriterier. Pasienten ble operert innen 48 timer.

Det er likevel beklagelig at slikt skjer. Ventetid er en ekstrabelastning for pasienten, og vi tilstreber at denne skal være så kort som mulig.

Det har derfor blitt etablert et nytt forpliktende samarbeidspunkt i egen retningslinje som skal bidra til å redusere risikoen for utsettelse av operasjoner.