Overfylt blære

Samme dag som en pasient skulle skrives ut fra sykehuset etter en operasjon, ble det utført en ultralydundersøkelse av blæra for å se at pasienten fikk tømt den tilstrekkelig. 

Det viste seg at pasienten hadde 1 liter urin i blæra, og det ble bestemt å legge inn et kateter som pasienten skulle gå med. Dette skulle følges opp videre av urolog.

Pasienter som er innlagt på sykehus skal følges opp for å kontrollere blærefunksjon. Det burde derfor vært fanget opp på et tidligere tidspunkt at pasienten ikke fikk tømt blæra. 

Overfylt blære kan gi skade, og pasienter som går med kateter har økt risiko for urinveisinfeksjon.

Det er retningslinjer for oppfølging av blæretømming. Dette er personalet kjent med, men her har det sviktet.

Hendelsen er tatt opp i hele pleiegruppa, og spesielt med sykepleierne som hadde ansvar for pasienten.