Pasient døde etter å ha fjernet dren

En alvorlig syk pasient skulle få fjernet et dren fra brysthulen.
Fjernelsen var nøye planlagt, og det ble gjennomført uten komplikasjoner. Røntgenbildet som ble tatt etterpå, så også fint ut.

Etter noen timer ble pasienten raskt dårlig med lavt blodtrykk og pusteproblemer. Nødvendig personell ble tilkalt, og det ble iverksatt flere tiltak, deriblant røntgen av lungene.

Pasienten fikk etter kort tid hjertestans. Det ble utført hjerte-lungeredning, men pasientens liv sto ikke til å redde.

Røntgenbildet tydet på at det var oppstått blødning i brysthulen.
Obduksjon bekreftet at en stor blødning var dødsårsaken.

Blødning etter fjerning av dren i brysthulen er en fryktet komplikasjon, og pasientene blir derfor nøye observert i etterkant.

Det er gjort en nøye gjennomgang av rutinene for fjernelse av denne type dren og den oppfølgingen som skal gis i etterkant. Det er bestemt at man skal styrke beredskapen rundt disse pasientene.