Pasient falt på gulvet på toalettet

En pasient ble funnet liggende på gulvet på toalettet etter å ha sklidd og falt. Det samme hadde også skjedd natten før, hvor vedkommende hadde slått kinn og hode. Pasienten klarte å gå tilbake til sengen uten problemer, med litt støtte.

Pasienten ble undersøkt umiddelbart, men det ble ikke funnet skader. Pasienten var fallscreenet. (Fallscreening er en del av det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet, og innebærer at pasienter over 65 år skal vurderes med tanke på om det er nødvendig å iverksette ekstra tiltak som for eksempel sengehester og feste av ringesnor til skjorte.)

En av årsakene til at pasienten falt kan være at pasienten ble satt på sovemedisin noen dager tidligere.

Som tiltak ble det bestemt at pasienten skal følges til toalettet til faste tider, spesielt på natten. Pasienten skal også ha hyppige tilsyn, spesielt om natten, siden begge fallene har skjedd på natten.