Pasient fikk feil medikament intravenøst

Pasienten kom på poliklinikk for å få behandling med medisin som skulle gis intravenøst. Etter å ha fått omlag en tredel av medisinen, ble det oppdaget at intravenøsposen inneholdt feil medisin, og dryppet ble straks stoppet.

Selv om tre personer var involvert i dette på forhånd, ble ikke forvekslingen av medikament oppdaget.

Pasienten ble informert om hendelsen, og at det neppe ville få noen konsekvenser.

For å hindre lignende hendelser er kvalitetsavdelingen og apoteket kontaktet for å forbedre og sikre rutinene for å gi intravenøs medisin.
Sykepleierne har hatt en grundig gjennomgang av hendelsen, og rutinene for kontroll av legemidler.