Pasient fikk for lite næring

En pasient som fikk næringstilskudd fikk ikke tilstrekkelige mengde kilokalorier.

Det skyldes en regnefeil i forbindelse med overgang fra normalkost til sondeernæring. Det var hektisk i avdelingen da regnefeilen skjedde.

Det er laget et skjema som sammenstiller kostlister og tilsettinger til sondeernæring slik at ansatte ikke trenger å regne dette ut selv, men henter korrekt forordning fra skjema.