Pasient fikk ikke legevisitt

En pasient ble lagt på en annen avdeling enn den som behandler sykdomsgruppen han tilhørte. Dette skjedde på grunn av plassmangel i riktig avdeling, men pasienten skulle fortsatt følges opp av legene fra avdelingen han hørte til.

Legen som hadde ansvar for pasienten glemte å komme på visitt. Årsaken var full avdeling og stor arbeidsmengde.  Legen ble tilkalt, og pasienten fikk etter noe tid det tilsynet han skulle ha.

Hendelsen er gjennomgått i legegruppen, og det er utarbeidet retningslinjer for å hindre gjentakelse.