Pasient med cøliaki fikk mat med gluten

En sykepleier skulle servere frokost, og hun serverte brødskiver med gluten til en pasient som hadde cøliaki. Årsaken var at hun ikke sjekket hva slags kost pasienten skulle ha før hun serverte frokosten.

Rutinen er at opplysninger om pasientens kostvaner skal kartlegges og sjekkes før pasienten får mat.

Seksjonen følger opp uønsket hendelse med den sykepleieren som utførte feilen og resten av de ansatte på seksjonen. Retningslinje for kartleggingssamtale er gjennomgått og skal følges slik at pasienter får servert riktig mat i forhold til sine sykdommer og unngå allergiske reaksjoner.

Hendelsen hadde ingen konsekvenser for pasienten.