Pasienter fikk ikke time til røntgen

Henvisninger som var sendt elektronisk fra sykehuset til røntgenavdelingen ble liggende skjult i et feil filter i informasjonssystemet vårt. Dette medførte at 17 pasienter ikke fikk time.

Da feilen ble avdekket, ble det straks foretatt en grundig gjennomgang av hver enkelt sak for å vurdere hvilke konsekvenser dette hadde fått.

En del av undersøkelsene var blitt utført i mellomtiden etter purringer eller nye henvisninger. De resterende fikk tilbud om rask time, og det ble slått fast at de forsinkede timene ikke førte til medisinske konsekvenser for noen av pasientene.

Årsaken til hendelsen er avdekket, og det er gjort tiltak som hindrer at dette gjentar seg.