Personalet hørte ikke alarm

En pasient var tilkoblet overvåking som alarmerte til vaktrom. Pasientens pårørende sto på gangen da hun hørte alarmen fra pasientens rom. Hun gikk inn og dro i snora for å få varslet de ansatte. Det kom raskt en pleier som fikk hjulpet pasienten med nødvendig behandling.

Alle på avdelingen var opptatt, og den pårørende ble urolig for pasientens trygghet. Hun fikk raskt en samtale hvor situasjonen ble gjennomgått og beklaget.

Det er satt i verk tiltak for å sikre tilstrekkelig og rett personale, og det er gjennomført flere tiltak for å sikre at all alarmering blir fanget opp av personalet.