Svulst oversett på røntgenbilder

En eldre kvinne fikk påvist svulst som lå nær lunger etter CT-undersøkelse. Da tidligere røntgenbilder av lunger/bryst ble vurdert på nytt, ble det sett tegn til en svulst. Forandringene var relativt små på bildene, men basert på de kliniske opplysningene som forelå, burde pasienten vært fulgt opp med mistanke om kreft.

Hendelsen blir benyttet internt for felles oppmerksomhet og læring både for overleger og leger i utdanning (LIS).