Tannskade i forbindelse med operasjon

En pasient som skulle gjennomgå et kirurgisk inngrep i narkose ved Sykehuset Telemark ble påført en tannskade når narkosen skulle startes.

Det ble rutinemessig undersøkt med pasienten om han hadde problemer med løse tenner, eller om han hadde tannimplantater i munnen. Dette ble benektet av pasienten. Nærmest umiddelbart etter at pasienten hadde sovnet og luftveiene til pasienten skulle sikres, løsnet et implantat i pasientens overkjeve.

Etter at pasienten våknet, kom det fram at han var kjent med at et implantat i overkjeven var i dårlig stand.

Sykehuset Telemark har gode rutiner for å unngå tannskade ved narkosebehandling. Disse rutinene ble fulgt ved denne operasjonen. Tannskader er imidlertid en risiko som ikke kan elimineres, spesielt der tannstatus er dårlig eller luftveiene er svært krevende å håndtere.

Pasienten har fått grundig informasjon i etterkant av hendelsen og er opplyst om sine rettigheter til å klage på behandlingen han har fått.