Laboratorietjenester

Vi tilbyr tjenester innenfor immunologi, transfusjonsmedisin og serologi, blodbank og medisinsk genetikk.

Laboratoriehåndboka

Dette er en veileder for rekvirenter av laboratorietjenester ved Sykehuset Telemark.

Analyseoversikt

Analyseroversikten gir informasjon om alle analysene som utføres ved våre laboratorier.
Analysene merket med "A" er akkreditert.

Hentetjenesten

Sykehuset i Telemark har egen hentetjeneste (budtjeneste) som daglig henter prøver fra legekontor og noen sykehjem i store deler av Telemark.

Hentetjenesten tilbyr følgende:

 • Innhenting av prøver
 • Levering av forbruksmateriell for prøvetaking og forsendelse av prøver

Kontakt laboratoriets kundeveileder hvis du har spørsmål:
Inger Steen Hegna, kundeveileder
E-post: insheg@sthf.no
Telefon: 35 00 41 13 / 35 00 32 93
Mobil: 909 19 483

Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

​Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) er et elektronisk verktøy som brukes av fastlegene for rekvirering av prøver til medisinsk biokjemi, blodbank og mikrobiologi. Det er integrasjon mot både legekontorenes journalsystemer og helseforetakets fagsystemer.  

Brukerne av våre laboratorietjenester kan uten kostnad bestille utstyr til prøvetaking og transport av prøver. Dette omfatter både prøvetakingsutstyr, rekvisisjoner, transporthylser og konvolutter (frankerte eller ufrankerte). 

Bestillingene ekspederes fortløpende, og varene sendes raskt ut med post eller hentetjeneste. Det er ikke nødvendig med stort eget lager av varer, da man risikerer at varene går ut på dato.

Akkreditering

Avdeling for laboratoriemedisin ble akkreditert i 2011 av Norsk akkreditering og tilfredsstiller definerte krav til kvalitet og kompetanse etter NS-EN-ISO 15189. Standarden er tilpasset medisinske laboratorier og omfatter hele prøveprosessen fra rekvirering, prøvetaking, prøvehåndtering, analysering og til svarrapportering.

Medisinsk genetikk

Om prøvemateriale til medisinsk genetikk

Til kromosomanalyse:

 • Lithium-heparin blod, 4 mL. Ved vanskelig prøvetaking eller på nyfødte helst 1 ml, men volum ned mot 0,5 mL kan aksepteres.
 • Abortmateriale (chorion villi, fosterhinne, navlestrengsblod, achillesvev m.m.).
 • Vevsbiopsier
 • Benmarg
 • Pleuravæske / Acitesvæske

Til DNA-analyse:

 • EDTA-blod, 4 ml. Ved vanskelig prøvetaking eller på nyfødte kan volum ned mot 0,5 ml aksepteres.

Lovverk

Genetiske undersøkelser er lovregulert.
I Bioteknologiloven skilles det mellom diagnostiske og presymptomatiske/ prediktive/ bærerdiagnostiske undersøkelser.

 • Med genetiske undersøkelser for å påvise sykdom menes diagnostikk av pasienter med påvist eller mistenkt sykdom.
 • Med genetisk presymptomatiske undersøkelser menes undersøkelser for å påvise om en person har arvelige sykdomsanlegg som først vil gi sykdom senere i livet.
 • Med genetiske prediktive undersøkelser menes undersøkelser for å granske friske menneskers arveanlegg med tanke på å vurdere arvelig disposisjon for sykdom som eventuelt kan inntreffe senere i livet.
 • Med genetiske undersøkelser for å stille bærerdiagnostikk menes genetiske undersøkelser for å påvise eller utelukke bæreranlegg for arvelige sykdommer som først viser seg i senere generasjoner» (Ot. Prp 64 2002-2003).

Presymptomatiske, prediktive og bærerdiagnostiske undersøkelser er underlagt krav i Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven), som bl.a. omfatter genetisk veiledning før, under og etter eventuell diagnostikk av friske individer, samt at slike undersøkelser kun skal skje i samarbeid med en godkjent medisinsk genetisk avdeling.
Disse strenge kravene gjelder ikke ved diagnostiske undersøkelser men det bør alltid tas hensyn til hvilke konsekvenser en gitt undersøkelse kan få for resten av familien. 

Vi oppfordrer til å fylle ut rekvisisjonen elektronisk

Nytt om laboratorietjenester

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.