HELSENORGE

Antistofftest mot SARS-CoV-2 virus

Fra 15.06 vil Avdeling for laboratoriemedisin kunne tilby antistofftest mot SARS-CoV-2 virus.

​Fra 15.06 vil Avdeling for laboratoriemedisin kunne tilby antistofftest mot SARS-CoV-2 virus. Testen er en kombinert IgM og IgG test, men er tenkt benyttet som en IgG-test som et tegn på gjennomgått infeksjon. Testen vil ikke bli benyttet som en diagnostisk test ved tidlig infeksjon som erstatning for PCR. Det er fortsatt PCR som skal benyttes for å påvise aktuell covid-19 sykdom.
Serologi kan benyttes etter gjennomgått sykdom hos personer som har hatt milde symptomer og som ikke ble testet med PCR, og hos personer med gjennomgått infeksjon for å påvise utvikling av antistoff mot SARS-CoV-2.
Analysen utføres i serum og tas på Gel-glass med rød/gul kork (5mL).

Analysenavn i IHR er P-SARS-CoV-2 antistoff og vil komme på etikett sammen med f.eks Kreatinin, ASAT, ALAT osv.

Ved bruk av papirrekvisisjoner krysses det av i en ledig rubrikk.
Skriv analysenavn CoV2as og bruk etiketten «Gel Med.bio/Allergi/Sero».

Analysen vil bli utført to ganger ukentlig, men testhyppighet kan endres etter behov.