HELSENORGE

AST/DNAseB

Vi har verifisert ny metode og nytt analyseinstrument og har startet analysene opp igjen hos oss.

​Overnevnte analyser har i en periode vært videresendt OUS fordi vår leverandør sluttet å produsere AST-reagens. Vi har nå fått verifisert ny metode og nytt analyseinstrument og har startet analysene opp igjen hos oss. Svarene blir utgitt og kommentert på samme måte som svarene dere midlertidig har fått fra OUS.