D-dimer: Innføring av aldersjusterte beslutningsgrenser

Laboratoriet har tatt i bruk aldersjusterte beslutningsgrenser for D dimer, gjeldende fra 30.08.18

​Laboratoriet har tatt i bruk aldersjusterte beslutningsgrenser for D dimer, gjeldende fra 30.08.18
For pasienter 0-50 år er verdier < 0,50 mg/l en aksjonsgrense for å utelukke DVT.
For personer > 50 år er aksjonsgrensen lik alder multiplisert med 0,01 mg/l.
Referanser:
Age-adjusted D-dimer cut-off in the diagnostic strategy for deep vein thrombosis: a systematic review, Nybo M, Hvas AM
Scand J Clin Lab Invest. 2017 Dec;77(8):568-573. doi: 10.1080/00365513.2017.1390783. Epub 2017 Oct 18.