Endrede svarrutiner for Borrelia IgG

Alle verdier som er lik eller høyere enn 500 IU/mL vil nå bli svart ut med ≥ 500 IU/mL for Borrelia IgG

​Testen vi benytter for påvisning av Borrelia IgG har over tid vist seg å variere mer enn ønskelig når vi tar i bruk nye reagenser. Selv om det vanligvis ikke anbefales å ta kontrollprøver, gjøres dette likevel i altfor stor grad. Det legges i den forbindelse også for stor vekt på de absolutte tallverdier enn det er reelt grunnlag for. 
Vi velger derfor å sette en øvre grense for de verdier vi svarer ut og alle verdier som er lik eller høyere enn 500 IU/mL vil nå bli svart ut med ≥ 500 IU/mL. Verdier over 500 viser uansett at antistoffnivået er høyt og en slik verdi vil kunne støtte mistanken om behandlingstrengende infeksjon hvis pasienten har symptomer som kan relateres til borrelia-infeksjon.